Nazwa kursu

FARMAKOTERAPIA W OKRESIE LAKTACJ

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

Tryb zajęć: Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego „na żywo”, z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

  • Kobieta karmiąca piersią – charakterystyka pacjenta – aspekty wpływające na efekt terapii.
  • Wstęp do analizy bezpieczeństwa farmakoterapii – najważniejsze aspekty wpływające na bezpieczeństwo terapii
  • Losy leku w ustroju.
  • Ocena bezpieczeństwa terapii – zalecenia dla specjalistów klinicznych z omówieniem.
  • Źródła informacji o lekach w laktacji.
  • Algorytm oceny bezpieczeństwa terapii kobiety karmiącej piersią.

Czas trwania kursu:

  • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

  • Prosimy o dostarczenie prawa wykonywania zawodu położnej (ksero i oryginał do wglądu)
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szpital Żelazna używa plików cookies dla lepszego działania strony. Czy akceptujesz nową politykę prywatności

Akceptuję